Factuur

Zodra de betaling is voldaan en de algemene gang van zaken is duidelijk na wat e-mail contact met elkaar, kunnen we direct in overleg het Mindful Analysis traject starten.