Online coachingtraject

Schrijven via e-mail

Dat juist e-mail snel indringende psychische processen kan doen ontstaan of versterken is misschien niet nieuw. Toch wordt e-mail in de meeste vormen van online begeleiding niet of nauwelijks ingezet. Bij zo’n psychisch proces is de vergelijking met de brief van belang, men stuurt elkaar teksten waarop niet direct gereageerd hoeft te worden. Tegelijkertijd is de reactietijd vele malen korter dan wanneer een brief via de post verstuurd wordt.

Dit betekend dat in korte tijd veel ‘geproduceerd’ kan worden. Dat heeft consequenties voor de wijze waarop de cliënt zaken ordent, daarvan afstand neemt, daaraan betekenis geeft en die verwerkt en creeert. Je duikt even heel diep in het onderwerp, dat helemaal jezelf betreft. Daardoor ontstaan er ‘vanzelf’ nieuwe inzichten en verbanden maar ook vragen.

De Mindful Analyst is verantwoordelijk voor de vorm van het traject. Daartoe beschikt hij over een ogenschijnlijk eenvoudige methodiek die bestaat uit vier fasen:

  1. De huidige situatie van de cliënt, wat speelt er in het hier en nu?
  2. De oorzaken, aanleidingen en achtergronden van de situatie. Wat ligt eraan ter grondslag?
  3. wat kan de cliënt eraan veranderen, wat is zoal mogelijk?
  4. Wat gaat de cliënt daaraan concreet veranderen?

Duur van het traject

Al deze fases worden doorgaans doorlopen in slechts 5 tot 7 (werk)dagen, waarin er dagelijks e-mailcontact is. Een traject bestaat uit gemiddeld tien e-mails (een a twee per dag). Het is dus voor zowel de cliënt als de Mindful Analyst een intensief proces waarbij de volle aandacht naar de cliënt uit gaat.

Een kwalitatief onderzoek heeft uitgewezen dat 95% van de mensen die een Mindful Analysis traject hebben doorlopen, uiterst tevreden zijn.

Kosten

Een Mindful Analysis traject kost €299.

Informatie en traject starten

Om met het traject te starten stuur je mij een e-mailtje op relisabeth1970@gmail.com waarna we eerst vrijblijvend wat algemene zaken bespreken en daarna indien gewenst en in overleg vrij snel beginnen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *